Loading...

„Студентски столове и общежития“ ЕАД – клон Велико Търново обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на обект, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 15.11.2019

„Студентски столове и общежития“ ЕАД – клон Велико Търново обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на обект, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете