Loading...

“Студентски столове и общежития” ЕАД клон Ямбол обявява търг с тайно наддаване, за продажба на дълготраен актив, движима вещ-лек автомобил

Дата на обявяване: 13.01.2020

“Студентски столове и общежития” ЕАД клон Ямбол обявява търг с тайно наддаване, за продажба на дълготраен актив, движима вещ-лек автомобил

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете