Loading...

“Студентски столове и общежития” ЕАД, София-клон Габрово обявява конкурс в закрито заседание за отдаване под снаем на дълготраен актив, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 07.01.2019

“Студентски столове и общежития” ЕАД, София-клон Габрово обявява конкурс в закрито заседание за отдаване под снаем на дълготраен актив, собственост на дружеството

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете