Loading...

„Студентски столове и общежития“ ЕАД, София-клон Габрово обявява конкурс за отдаване под наем на части от дълготрайни активи, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 30.10.2018

„Студентски столове и общежития“ ЕАД, София-клон Габрово обявява конкурс за отдаване под наем на части от дълготрайни активи, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете