Loading...

“Студентски столове и общежития” ЕАД София, клон Пловдив обявява конкурс за отдаване под наем на обект за срок от три години

Дата на обявяване: 10.01.2019

“Студентски столове и общежития” ЕАД София, клон Пловдив обявява конкурс за отдаване под наем на обект за срок от три години

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете