Loading...

„Студентски столове и общежития“ ЕАД, София-клон Стара Загора обявява два търга за отдаване под наем на недвижимо имущество, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 15.02.2019

„Студентски столове и общежития“ ЕАД, София-клон Стара Загора обявява два търга за отдаване под наем на недвижимо имущество, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук:

Търг 1.

Търг 2.

Споделете