Loading...

“Студентски столове и общежития” ЕАД – София, клон Велико Търново обявява конкурс за отдаване под наем на учебни зали, предназначени за провеждане на учебни занятия

Дата на обявяване: 22.10.2019

“Студентски столове и общежития” ЕАД – София, клон Велико Търново обявява конкурс за отдаване под наем на учебни зали, предназначени за провеждане на учебни занятия

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете