Loading...

“Студентски столове и общежития” ЕАД – София, клон Велико Търново обявява търг с явно наддаване, за отдаване под наем на недвижимо имущество

Дата на обявяване: 17.07.2019

“Студентски столове и общежития” ЕАД – София, клон Велико Търново обявява търг с явно наддаване, за отдаване под наем на недвижимо имущество

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете