Loading...

“Студентски столове и общежития” ЕАД-София, клон Велико Търново обявява търг с явно наддаване, за отдаване под наем на обособени площи – част от недвижим имот, за срок от 3 /три години/

Дата на обявяване: 19.03.2020

“Студентски столове и общежития” ЕАД-София, клон Велико Търново обявява търг с явно наддаване, за отдаване под наем на обособени площи – част от недвижим имот, за срок от 3 /три години/

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете