Loading...

“Терем-Хан Крум” ЕООД, гр. Търговище обявява публично-оповестен конкурс за избор на застраховател, за сключване на Договор за застраховка на активи, производствени сгради, непроизводствени сгради, машини и други активи, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 27.11.2019

“Терем-Хан Крум” ЕООД, гр. Търговище обявява публично-оповестен конкурс за избор на застраховател, за сключване на Договор за застраховка на активи, производствени сгради, непроизводствени сгради, машини, компютри, аудовизуална техника, стопански инвентар и други активи, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете