Loading...

„ТЕРЕМ–ХОЛДИНГ” ЕАД, гр. София обявява конкурс за избор на застраховател за сключване на Договор за застраховка на недвижими имоти, собственост на дружството.

Дата на обявяване: 26.06.2018

„ТЕРЕМ–ХОЛДИНГ” ЕАД, гр. София обявява конкурс за избор на застраховател за сключване на Договор за застраховка на недвижими имоти, собственост на дружството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете