Loading...

„Терем-холдинг“ ЕАД, гр. София обявява търг с тайно наддаване за продажба на движимо имущество, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 27.05.2019

„Терем-холдинг“ ЕАД, гр. София обявява търг с тайно наддаване за продажба на движимо имущество, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете