Loading...

“Терем-Холдинг” ЕАД, град София обявява търг с тайно наддаване за продажба на движимо имущество, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 18.02.2019

“Терем-Холдинг” ЕАД, град София обявява търг с тайно наддаване за продажба на движимо имущество, собственост на дружеството

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете