Loading...

“Терем-Холдинг” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имат – публично-частна собственост, за срок от три години

Дата на обявяване: 15.05.2019

“Терем-Холдинг” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имат – публично-частна собственост, за срок от три години.

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете