Loading...

“Терем-Холдинг” ЕАД обявява търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на недвижимо имущество, собственост на дружеството, за срок от 10 /десет/ години

Дата на обявяване: 23.03.2020

“Терем-Холдинг” ЕАД обявява търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на недвижимо имущество, собственост на дружеството, за срок от 10 /десет/ години

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете