Loading...

“Терем-холдинг” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижимо имущество, за срок от 3 /три/ години, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 10.04.2020

“Терем-холдинг” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижимо имущество, за срок от 3 /три/ години, собственост на дружеството

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете