Loading...

“Терем-Холдинг” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи – активи, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 08.10.2018

“Терем-Холдинг” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи – активи, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете