Loading...

“Терем-Холдинг” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на движимо имущество, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 15.08.2018

“Терем-Холдинг” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на движимо имущество, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете