Loading...

“Терем-Холдинг” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на движимо имущество, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 06.11.2018

“Терем-Холдинг” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на движимо имущество, собственост на дружеството

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете