Loading...

“Терем-Холдинг” ЕАД обявява търг за отдаване под наем на част от имот – публично-частна собственост за срок от три /3/ години

Дата на обявяване: 08.03.2019

“Терем-Холдинг” ЕАД обявява търг за отдаване под наем на част от имот – публично-частна собственост за срок от три /3/ години.

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете