Loading...

„ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижимо имущество, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 21.02.2019

„ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижимо имущество, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете