Loading...

„ТЕРЕМ – Цар Самуил“ ЕООД открива процедура за набиране на оферти за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на МПС, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 02.05.2019

„ТЕРЕМ – Цар Самуил“ ЕООД открива процедура за набиране на оферти за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на МПС, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете