Loading...

ТЕЦ “Марица изток 2” ЕАД обявява повторен търг с тайно наддаване за продажба на моторни превозни средства, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 15.05.2019

ТЕЦ “Марица изток 2” ЕАД обявява повторен търг с тайно наддаване за продажба на моторни превозни средства, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете