Loading...

“Транспортно строителство и възстановяване” ЕАД обявява търг с тайно наддаване, за отдаване под наем за срок от 18 /осемнадесет/ месеца на обект, находящ се в гр. Горна Оряховица

Дата на обявяване: 13.02.2020

“Транспортно строителство и възстановяване” ЕАД обявява търг с тайно наддаване, за отдаване под наем за срок от 18 /осемнадесет/ месеца на обект, находящ се в гр. Горна Оряховица

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете