Loading...

„Транспортно строителство и възстановяване” ЕАД обявява търг за продажба чрез електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или

Дата на обявяване: 09.03.2020

„Транспортно строителство и възстановяване” ЕАД обявява търг за продажба чрез електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете