Loading...

“Център за психично здраве-София” ЕООД обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение за медицинска дейност, собственост на дружеството, за срок от три години

Дата на обявяване: 26.06.2019

“Център за психично здраве-София” ЕООД обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение за медицинска дейност, собственост на дружеството, за срок от три години

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете