Loading...

“Ученически отдих и спорт” ЕАД, гр. София обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот, находящ се в гр. Ловеч, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 13.12.2019

“Ученически отдих и спорт” ЕАД, гр. София обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот, находящ се в гр. Ловеч, собственост на дружеството

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете