Loading...

“Ученически отдих и спорт” ЕАД, гр. София обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, находящ се в с. Равда, общ. Несебър, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 21.05.2019

“Ученически отдих и спорт” ЕАД, гр. София обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, находящ се в с. Равда, общ. Несебър, собственост на дружеството

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете