Loading...

“Ученически отдих и спорт” ЕАД, гр. София открива търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от поземлен имот, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 20.03.2019

“Ученически отдих и спорт” ЕАД, гр. София открива търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от поземлен имот, собственост на дружеството

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете