Loading...

„Ученически отдих и спорт” ЕАД, гр. София открива търг с тайно наддаване за отдаване под наем на сграда, находяща се в община Балчик, с. Кранево, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 21.11.2019

„Ученически отдих и спорт” ЕАД, гр. София открива търг с тайно наддаване за отдаване под наем на сграда, находяща се в община Балчик, с. Кранево, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете