Loading...

„Ученически отдих и спорт“ ЕАД обявява 2 търга с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 07.09.2018

„Ученически отдих и спорт“ ЕАД обявява 2 търга с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на дружеството.

Търг 1.

Търг 2.

Споделете