Loading...

“Ученически отдих и спорт” ЕАД, обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, находящ се в гр. Ловеч, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 14.02.2019

“Ученически отдих и спорт” ЕАД, обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, находящ се в гр. Ловеч, собственост на дружеството

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете