Loading...

“Ученически отдих и спорт” ЕАД обявява търг с тайно наддаване, при открито заседание за отдаване под наем на 10 /десет/ броя магазини, представляващи част от ученическа база “Кранево-Русе”

Дата на обявяване: 10.03.2020

“Ученически отдих и спорт” ЕАД обявява търг с тайно наддаване, при открито заседание за отдаване под наем на 10 /десет/ броя магазини, представляващи част от ученическа база “Кранево-Русе”

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете