Loading...

“Ученически отдих и спорт” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 11 броя сгради, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 27.03.2019

“Ученически отдих и спорт” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 11 броя сгради, собственост на дружеството

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете