Loading...

“Ученически отдих и спорт” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, представляващ Магазин №3, находящ се в с. Кранево, общ. Балчик

Дата на обявяване: 25.04.2019

“Ученически отдих и спорт” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, представляващ Магазин №3, находящ се в с. Кранево, общ. Балчик

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете