Loading...

“Ученически отдих и спорт” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 28.01.2019

“Ученически отдих и спорт” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на дружеството

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете