Loading...

„Ученически отдих и спорт“ ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 11.09.2018

„Ученически отдих и спорт“ ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете