Loading...

“Ученически отдих и спорт” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на сграда, представляваща част от почивна база “Кранево-Видин”, находяща се в с. Кранево, общ. Балчик

Дата на обявяване: 25.04.2019

“Ученически отдих и спорт” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на сграда, представляваща част от почивна база “Кранево-Видин”, находяща се в с. Кранево, общ. Балчик

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете