Loading...

“Ученически отдих и спорт” ЕАД открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване на част от поземлен имот, находящ се в гр. Варна

Дата на обявяване: 23.08.2018

“Ученически отдих и спорт” ЕАД открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване на част от поземлен имот, находящ се в гр. Варна.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете