Loading...

“Ученически отдих и спорт” ЕАД открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, находящи се в гр. Обзор, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 18.10.2018

“Ученически отдих и спорт” ЕАД открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, находящи се в гр. Обзор, собственост на дружеството

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете