Loading...

„Ученически отдих и спорт” ЕАД открива търг с тайно наддаване за отдаване под наем на сграда, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 20.11.2019

„Ученически отдих и спорт” ЕАД открива търг с тайно наддаване за отдаване под наем на сграда, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете