Loading...

Учредяване на възмездно вещно право за ползване на имот от “Плод-Зеленчук” ЕООД, гр. Габрово

Дата на обявяване: 12.02.2018

“Плод-Зеленчук” ЕООД, гр. Габрово обявява търг с тайно наддаване за учредяване на възмездно вещно право на ползване върху имот.

Подробна информация може да намерите тук.

Споделете