Loading...

„Укрепване на капацитета на служителите от Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г. (УО на ОПИК) и на служители от обща администрация на Министерство на икономиката, подпомагащи работата на Управляващия орга

Дата на обявяване: 25.03.2016
Крайна дата за подаване на документи: 25.05.2016

Уважаеми Дами и Господа,
Министерство на икономиката, с адрес: гр. София, ул. „Славянска” № 8, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Укрепване на капацитета на служителите от Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г. (УО на ОПИК) и на служители от обща администрация на Министерство на икономиката, подпомагащи работата на Управляващия орган, чрез организиране и провеждане на обучения, семинари и обмяна на опит”.

Решение (публикувано на 25.03.2016 г.)

Обявление и Анекс (публикувани на 25.03.2016 г.)

Документация за участие (публикувана на 25.03.2016 г.)

Становище на АОП по чл. 19, ал. 2, т. 22 от ЗОП (публикувано на 25.03.2016 г.).

Разяснение от 30.03.2016 г. (публикувано на 30.03.2016 г.)

Доклад за законосъобразност на процедура за обществена поръчка с уникален номер в РОП 05028-2016-0008 /към преписка № ПК-ИК-5/19.02.2016 г./ – публикуван на 05.04.2016 г.

Решение за промяна (публикувано на 07.04.2016г)

Документация за участие – актуална (публикувана на 07.04.2016г.)

Разяснение от 07.04.2016 г. (публикувано на 07.04.2016 г.)

Разяснение от 15.04.2016 г. (публикувано на 15.04.2016 г.)

Протокол 2 (9.6.2016г.)

Съобщение за отваряне на ценови оферти (публикувано на 1.7.2016г.)

Доклад (публикувано на 25.07.2016г.)

Протоколи от 1 до 5 вкл. (публикувано на 25.07.2016г.)

Решение (публикувано на 25.07.2016г.)

Договор /публикуван на 27.09.2016/

Обявление за приключване на договор /публикуван на 08.01.2018/

Споделете