Loading...

“УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД, гр. Плевен обявява конкурс с тайно наддаване, за отдаване под наем за временно и възмездно ползване на недвижим имот, собственост на болницата

Дата на обявяване: 10.01.2020

“УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД, гр. Плевен обявява конкурс с тайно наддаване, за отдаване под наем за временно и възмездно ползване на недвижим имот, собственост на болницата

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете