Loading...

УМБАЛ “Д-р Георги Странски” ЕАД, гр. Плевен обявява конкурс за отдаване под наем за временно и възмездно ползване на недвижим имот, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 06.03.2019

УМБАЛ “Д-р Георги Странски” ЕАД, гр. Плевен обявява конкурс за отдаване под наем за временно и възмездно ползване на недвижим имот, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете