Loading...

“УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД, гр. Плевен обявява конкурс за отдаване под наем за временно и възмездно ползване на недвижим имот, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 18.12.2018

“УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД, гр. Плевен обявява конкурс за отдаване под наем за временно и възмездно ползване на недвижим имот, собственост на дружество

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете