Loading...

УМБАЛ “Д-р Георги Странски” ЕАД, гр. Плевен обявява конкурс за отдаване под наем за временно и възмездво ползване на недвижим имот, собственост на болницата

Дата на обявяване: 06.03.2020

УМБАЛ “Д-р Георги Странски” ЕАД, гр. Плевен обявява конкурс за отдаване под наем за временно и възмездво ползване на недвижим имот, собственост на болницата

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете