Loading...

УМБАЛ “Д-р Георги Странски” ЕАД гр. Плевен, обявява търг за отдаване под наем за временно и възмездно ползване на недвижими имоти, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 27.02.2019

УМБАЛ “Д-р Георги Странски” ЕАД гр. Плевен, обявява търг за отдаване под наем за временно и възмездно ползване на недвижими имоти, собственост на дружеството

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете