Loading...

УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД, гр. Плевен открива конкурс за отдаване под наем за временно и безвъзмездно ползване на недвижими имоти, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 16.11.2018

УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД, гр. Плевен открива конкурс за отдаване под наем за временно и безвъзмездно ползване на недвижими имоти, собственост на дружеството

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете