Loading...

УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД, гр. Плевен открива конкурс за отдаване под наем за временно и възмездно ползване на недвижими имоти, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 18.10.2019

УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД, гр. Плевен открива конкурс за отдаване под наем за временно и възмездно ползване на недвижими имоти, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете